Menu

Børneattest

Rishøj Boldklubs politik og retningslinjer i forbindelse med pædofili.


Politik

Rishøj Boldklub ønsker at følge DBU´s opfordring til at prioritere børns sikkerhed mod pædofili samt voksnes omgang med børn og unge i boldmiljøet højt.
Klubben vil forbeholde sig muligheden for at kontrollere trænere og ledere i ”Det centrale kriminalregister”, hvor der findes oplysninger om personer, der er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller seksuelle overgreb mod børn under 15 år. Vi har med inspiration fra andre klubber udarbejdet nedenstående retningslinjer for, hvordan trænere og ledere skal omgås foreningens medlemmer.

Retningslinjer:

- Ture
På ture bør der være mindst en træner/leder af samme køn som spillerne – eller minimum to voksnetrænere/ledere (heraf en af samme køn som børnene). Kan det ikke lade sig gøre inden for træner/ledergruppens resurser, bør forældre inddrages. Det er vigtigt at kunne følge spillerne overalt, uden at kønnet sætter en begrænsning.


- Grænser for kropskontakt

Trænere og ledere skal være opmærksomme på kropskontakten til spillerne. Berøring af skridt og bryster vil altid være uacceptable!
Fodbolden handler meget om følelser og oplevelser. Her skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen eller en trøstende omfavnelse til dem, som føler nederlag eller har slået sig. Det er naturligt, at trænere i træningssituationer har kropskontakt med spillerne, idet idræt handler om at bruge kroppen, mærke og beherske den. Frygten for beskyldning om seksuelle overgreb må aldrig føre til, at træneren ikke tør røre spillerne.

- Omgangstonen

Trænere og lederes skal være bevidste om deres omgangstone med spillerne
og derved skabe et trygt og positivt miljø, hvor spillerne trives.


- Trænere og lederes eventuelle samvær med børn og unge

Trænere og ledere bør ikke bringe sig i situationer, som kan give anledning til misforståelser. Især bør man være opmærksom på situationer, hvor træneren eller lederen er alene med et barn/en ung i andre sammenhænge end i foreningsregi.

- Trænere/ledere som rollemodeller

Trænere skal være bevidste om deres rolle som formidler af håndboldens værdier. Det er vigtigt, at trænere er bevidste om, at han eller hun er rollemodel for spillerne.


- Indhentelse af oplysninger

Trænere og ledere af hold med børn eller unge under 15 år i Rishøj Boldklub skal give tilladelse til, at der kan indhentes oplysninger om træneren/lederen i ”Det centrale kriminalregister”. I den forbindelse skal trænere/ledere underskrive en særlig blanket. Denne blanket udleveres af Ungdomsformanden.

Procedure:

- Hvem kontrolleres?

Trænere, hjælpetrænere og hold ledere, der træner (er i direkte kontakt med) børn og unge under 15 år kontrolleres uden undtagelse.
Andre personer der i den ene eller anden form har omgang med børn og unge under 15 år
kontrolleres i det omfang bestyrelsen finder det passende. Bestyrelsens holdning er klar. Hellere søge oplysninger på for mange end for få. Dette er ment som et udtryk for at bestyrelsen tager pædofili-problematikken meget alvorligt. Dette gøres naturligvis for at sikre børnene og de unge mod overgreb, men også for ikke at skade klubbens ry og omdømme.

- Hvornår skal der kontrolleres?


Ved indgåelse af afale om frivilligt arbejde i klubben – derefter hvert år.

- Hvem foretager kontrollen?

Bestyrelsen for Rishøj Boldklub udfylder sammen med den frivillige skemaer og indsender disse for at trække oplysning på den pågældende person. Vi har i Rishøj Boldklub valgt at vi kun ønsker at få oplyst hvis ansøgeren har strafbare forhold i straffeattesten, ikke hvilke forhold.

Formanden for Rishøj Boldklub samler oplysningerne og har naturligvis tavshedspligt. I tilfælde hvor ansøgeren har strafbare forhold på attesten vil han/hun herefter sørge for at den pågældende ikke fremover har med børn at gøre i Rishøj Boldklub.

Klubben vil ikke ansætte og vil afvise personer, der forefindes i ”Det centrale kriminalregister” samt personer, der ikke vil underskrive den særlige blanket til indhentning af oplysninger i det føromtalte register.

Observerer man mistænkelig adfærd blandt kolleger beskæftige med børn og unge i Rishøj Boldklub er man forpligtet til at rapportere direkte til formanden.
Der skal naturligvis udvises en sund dømmekraft og ikke drives heksejagt. Børns og voksnes oplevelse af samme situation er ikke altid ens.

Det, der checkes i registeret er: Blufærdighedskrænkelse, incestforhold samt forhold vedrørende distribution og salg af børneporno over for børn og unge under 15 år.
Alle voksne har underretningspligt over for de sociale myndigheder også om eventuelle ting, der ikke behøver at foregå i fodboldklubben

Luk